بانک سوالات کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

مجموعه سوالات کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

امتیاز 0 از ۵ نظر | تعداد دریافت کنندگان :‌8 نفر

شرح بانک سوال

کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی دارای 17 درس می باشد که در قالب یک بانک سوال جامع و به تفکیک فصول در اختیار داوطلبان عزیز قرار خواهد گرفت. با استفاده از این بانک سوال شما می توانید به طراحی آزمون خودسنجی بپردازید.

جزییات بانک سوال

موضوع سوال
طراح سوال
نوع سوال
سطح سوال
تعداد سوال
درس اول: دسته گلی از آسمان
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
56
درس اول: دسته گلی از آسمان
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 15 11 15 15 56
جمع کل 0 15 11 15 15 56
درس دوم: تنها او
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
45
درس دوم: تنها او
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 10 10 12 13 45
جمع کل 0 10 10 12 13 45
درس سوم: بانویی که یک سوره‌ی قرآن به نام اوست
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
43
درس سوم: بانویی که یک سوره‌ی قرآن به نام اوست
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 10 10 11 12 43
جمع کل 0 10 10 11 12 43
درس چهارم: از نوزاد بپرسيد!
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
48
درس چهارم: از نوزاد بپرسيد!
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 10 11 14 13 48
جمع کل 0 10 11 14 13 48
درس پنجم: گل صد برگ
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
59
درس پنجم: گل صد برگ
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 14 15 15 15 59
جمع کل 0 14 15 15 15 59
درس ششم: مال مردم
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
33
درس ششم: مال مردم
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 8 8 9 33
جمع کل 0 8 8 8 9 33
درس هفتم: رنگین کمان جمعه
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
47
درس هفتم: رنگین کمان جمعه
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 9 15 15 47
جمع کل 0 8 9 15 15 47
درس هشتم: دو نامه
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
49
درس هشتم: دو نامه
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 11 10 13 15 49
جمع کل 0 11 10 13 15 49
درس نهم: یک جهان جشن!
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
54
درس نهم: یک جهان جشن!
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 12 12 15 15 54
جمع کل 0 12 12 15 15 54
درس دهم: در ساحل دجله
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
54
درس دهم: در ساحل دجله
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 12 12 15 15 54
جمع کل 0 12 12 15 15 54
درس یازدهم: سرو سربلند سامرا
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
39
درس یازدهم: سرو سربلند سامرا
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 9 10 10 10 39
جمع کل 0 9 10 10 10 39
درس دوازدهم: خورشید پشت ابر
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
50
درس دوازدهم: خورشید پشت ابر
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 9 11 15 15 50
جمع کل 0 9 11 15 15 50
درس‌ سیزدهم: کوچک‌های بزرگ
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
46
درس‌ سیزدهم: کوچک‌های بزرگ
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 12 11 11 12 46
جمع کل 0 12 11 11 12 46
درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
47
درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 9 15 15 47
جمع کل 0 8 9 15 15 47
درس پانزدهم: بهمن همیشه بهار
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
32
درس پانزدهم: بهمن همیشه بهار
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 8 8 8 32
جمع کل 0 8 8 8 8 32
درس شانزدهم: روزنامه‌های دیواری
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
32
درس شانزدهم: روزنامه‌های دیواری
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 8 8 8 32
جمع کل 0 8 8 8 8 32
درس هفدهم: این‌ها و آن‌ها
فراآزمون
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح
آسان,متوسط,سخت,خیلی سخت
32
درس هفدهم: این‌ها و آن‌ها
آخرین ویرایش 1399/06/08
بدون سطح ساده متوسط سخت خیلی سخت جمع کل
چند گزینه ای تک پاسخ صحیح 0 8 8 8 8 32
جمع کل 0 8 8 8 8 32

بانک سوال های مشابه

امتیاز کاربران به

0 میانگین رای

امتیاز شما به این آزمون یا بانک سوال :

نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و آنها را در انتخاب این آزمون یا بانک سوال راهنمایی نمایید.

نظرات

1399/04/16
G-6416

سوال خوبی بود

آیا این نظر برایتان مفید بود؟