فراآزمون

امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم فیزیک 1 رشته مهندسی کامپیوتر استاد زهره حیدری ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 8
 • '105
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم فیزیک 1 استاد مرتضی فتحی ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 3
 • '45
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم رشته طراحی الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر استاد محمد میرزایی ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 4
 • '105
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم ریاضیات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر استاد داوود دومیری گنجی ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 10
 • '105
 • مشاهده جزییات