فراآزمون

امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم زبان تخصصی استاد پولین شهره ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

  • 20
  • '20
  • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم بهداشت و صنایع غذایی 2 استاد حمیدرضا کاظمینی ویژه دانشجویان رشته بهداشت مواد دانشگاه فناوری های نوین آمل

  • 20
  • '95
  • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه استاد پولین شهره ویژه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دام دانشگاه فناوری های نوین آمل

  • 20
  • '20
  • مشاهده جزییات