فراآزمون

امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم اقتصاد گیاهان دارویی معطر رشته گیاهان دارویی استاد وحید اسکو ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

  • 8
  • '80
  • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون انگل شناسی و بیماری های انگلی رشته دامپزشکی استاد علی رستمی ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

  • 40
  • '90
  • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

استحصال موادموثره - 982 - سنا

  • 20
  • '18
  • مشاهده جزییات