فراآزمون

امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم شیمی عمومی استاد نورا عقیلی ویژه دانشجویان رشته گیاهان دارویی دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 12
 • '65
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم شیمی عمومی 1 استاد نورا عقیلی ویژه دانشجویان رشته سلولی مولکولی دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 12
 • '65
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم مبانی شیمی 1 استاد نورا عقیلی ویژه دانشجویان رشته زیست فناوری دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 12
 • '65
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی استاد بهاره محبان ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 7
 • '55
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) استاد فهیمه توریان ویژه دانشجویان رشته بهداشت مواد غذایی دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 14
 • '15
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم شناخت و بهره برداری از محصولات استاد سید علی رضوی ویژه دانشجویان رشته گیاهان دارویی و معطر دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 20
 • '25
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم ترمودینامیک 2 استاد محمد سلیمانی ویژه دانشجویان رشته مهندسی شیمی دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 5
 • '125
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم ساختمان و تجهیزات کشتارگاه استاد حمیدرضا کاظمینی ویژه دانشجویان رشته بازرسی گوشت دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 20
 • '95
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم بیوشیمی فیزیک استاد فواد مهربان ویژه دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 10
 • '95
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم اقتصاد مهندسی استاد مجتبی بیگلراحمدی ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 7
 • '125
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم ساختمان داده ها استاد محمد علی حسین زاده ویژه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 13
 • '40
 • مشاهده جزییات
امتیاز 0.0 از 5 نظر

آزمون پایان ترم اقتصاد گیاهان دارویی معطر رشته گیاهان دارویی استاد وحید اسکو ویژه دانشجویان دانشگاه فناوری های نوین آمل

 • 8
 • '80
 • مشاهده جزییات